Biologische aanpak

We hanteren zo gezond mogelijke methodes in de behandeling van patiënten, m.a.w. het gebruik van de meest biocompatibele materialen en het vermijden van giftige stoffen.

Vroeger werd amalgaam gebruikt voor het vullen van tanden. Dit materiaal bestaat uit ongeveer 60% zilver, gemengd met ongeveer 40% kwik en daarnaast nog andere zware metalen.

Het in de klassieke tandheelkunde gebruikte alternatief nl. acrylaatcomposiet is echter geen oplossing, want ook acrylaat heeft nefaste bijwerkingen. Bovendien harden deze vullingen maar voor 70% uit. Een product dat voor 15% in de acrylaatcomposieten aanwezig is, is in speeksel oplosbaar. Het verstoort volgende biochemische processen in het lichaam :

De werking van de bijnieren doordat het lijkt op cortisone (bevat een benzeenring).
De werking van de geslachtshormonen (idem).
CH3 moleculen in een zwakke binding op de benzeenring kunnen zich vastzetten op DNA bij celdeling.
Het verstoort de werking van neurotransmitters.

Wat doet een biotandarts :

Bekijkt de patiënt als geheel.
Communiceert zoveel mogelijk met de patiënt en luistert grondig naar klachten en wensen.
Plaatst nooit amalgaam-vullingen.
Werkt metaalvrij in de mond.
Verwijdert amalgaamvullingen zo veilig mogelijk met krachtig afzuigsysteem en zo mogelijk rubberdam.
Gebruikt geen acrylaat composieten, maar pexhars composieten.
Gebruikt een veilig verdovingsmiddel of hypnotherapie.
Vermijdt fluor in alle dentale producten.
Verwijdert zo weinig mogelijk gezond weefsel.