Preventieve tandzorgen

Tandheelkunde start bij een goede preventie. Uw tandarts zal bij elke controle controleren op cariës. Indien noodzakelijk wordt een RX foto genomen. Mondhygiëne instructies worden gegeven en tandsteen wordt verwijderd. Het merendeel van de gaatjes bevindt zich tussen de tanden, vandaar de noodzaak tot interdentaal poetsen(flossen, interdentale borsteltjes,…). Uw tandarts zal hameren op het toepassen hiervan.